Fleksibel skemalægning

Vikarhåndtering i Docendo

Med Docendos vikarhåndteringsverktøy kan dere både håndtere akutt og kjent fravær. Hele prosessen understøttes av en rekke administrative funksjoner som:

  • Vikardekning
  • Tildeling av timer til undervisere
  • Vikarnotater
  • Fraværsregistrering
  • Vikarpuljer

Vikardekning

Vikardekning med Docendo er lett og enkelt å bruke. Ut fra hver fraværende underviser vil du som vikardekker få en god oversikt over de fraværendes timer og aktiviteter. Du får med ett klikk overblikk over hvilke eksterne og interne vikarer som er tilgjengelige og kan brukes. Docendo forteller deg på forhånd om en annen lærer også er tilknyttet klassen i tidsrommet.

Let at lave ændringer
Automatisk timetælling

Vikarnotater

De fraværende undervisere har mulighet for å legge inn notater til vikaren, direkte i de enkelte undervisningstimer. Vikaren får så adgang til notatene via Docendo, og kan samtidig bruke funksjonen til å gi en tilbakemelding på hvordan vikartimen gikk.

Infoskjerm: dagens vikarer og fraværende

Bruker skolen din infoskjermer til å vise dagens info, kan dere ta i bruk en tilpasset infoskjermvisning av dagens vikarer og fraværende fra Docendo. Denne visningen vil hver dag oppdateres automatisk, så alle nylig tilføyde vikarer og fraværende vises på skjermen.

Let at lave ændringer

Se hvor raskt skolen din kan være i gang på Docendo, med disse korte oppsetningsvideoene

Import fag og timer

Vikarpuljer

Med vikarpuljer har skolen din mulighet for å tildele en vikarpulje av timer til interne og eksterne vikarer. Det betyr at den som er ansvarlig for vikardekning raskt og enkelt kan få en oversikt over hvem av vikarene som har flest vikartimer igjen i puljen sin, og hvem som har tatt mange vikartimer.

Fravær

Fravær, både uforutsett og planlagt, kan registreres i Docendo. Fravær kan registreres for et bestemt tidspunkt på dagen, eller for en lengre periode, for eksempel ved fødselspermisjon. Når fravær opprettes i Docendo vil det automatisk gi en oversikt over hvilke timer som trenger vikar. Skolen din kan til enhver få vist et uttrekk av antall fraværsdager og årsaker for personalet.

Let at lave ændringer

Vi importerer deres nåværende timeplaner gratisTlf. 70 40 02 10 - kontakt@docendo.no

Brukeradministrasjon

Hver medarbeider på skolen har en personlig bruker på Docendo. Brukere kan alltid tilføyes, redigeres og fjernes fra skolen, i tillegg til at man enkelt kan la en underviser overdra timeplanen sin for hele skoleåret eller i en periode, til en annen underviser. Det er også mulig å fusjonere brukere, og man kan ha tilgang til flere skoler via én Docendobruker.

Let at lave ændringer

Få gratis adgang til Docendo