Timeplanlegger for den varierte skolehverdagen

Bedre overblikk for ledere, lærere, elever og foreldre i skolen. Docendo er et fleksibelt og moderne system for timeplanlegging og vikaradministrasjon, hvor løpende endringer er uten ulemper.Eller

Bli kontaktet

Docendo teller timene. Du sørger for at timene teller.

Alltid oppdatert timetall for elever og lærere.

Med Docendo faller fagene på plass.

"Planskygger" viser hvor fagene kan plasseres.

Lærerens kalender

La lærere og team ta del i timeplanleggingen.

Alle timeplaner/kalendere integreres lett med

Outlook

Google
Calendar

Apple
Calendar

Henriette liker Docendo fordi:

"Vi lager en fast timeplan for bestemte perioder i skoleåret, men vi kan endre det løpende. For eksempel ved en idrettsdag, så tar vi de opprinnelige timene fra den dager, og flytter dem enkelt til andre dager."

Henriette Qvist, Inspektør
10. Klassecenteret Vesthimmerland

Erfaringer fra

".. Likedan er det erfaringer med at planene legges av teamet, f.eks. ved hjelp av verktøyet ”Docendo”.. Her har teamets deltagere ansvar for å sette sammen en plan som på en side gir elevene en variert og motiverende skolehverdag, og på en annen side sikrer at muligheten for kompetanseutvikling og planlagt fravær."

Fra undersøkelsen ”Fleksible læringsmiljøer fremmer en variert og motiverende skoledag” (Kommunernes Landsforening, Danmark)

Link til undersøkelsen

Every day. Every teacher. Every student. Every lesson.

Counts.