Timeplanlegger for den varierte skoledagen

Få bedre overblikk så løpende endringer ikke betyr flere frustrasjoner.Eller

Bli kontaktet

Docendo teller timene. Du sørger for at timene teller.

Alltid oppdatert telling på timer for elever og lærere.

Med Docendo faller fagene på plass.

Planskygger viser, hvor faget kan plasseres.

Lærerens kalender

La lærere og teams delta i planleggingen av deres egen tid.

Alle timeplaner/kalendere integreres lett med

Outlook

Google
Calendar

Apple
Calendar

Henriette er glad for Docendo, fordi ...

"Vi lager en grunnplan for de periodene som er i løpet av et skoleår. Og så endrer vi det løpende. F.eks. hvis vi har en idrettsdag, så tar vi de timene som egentlig skulle ligget der og legger dem inn på et annet tidspunkt, der det er mest hensiktsmessig."

Henriette Qvist, skoleleder
10. Klassecenteret Vesthimmerland

Erfaringer fra

".. Likedan er det erfaringer med at planene legges av teamet, f.eks. ved hjelp av verktøyet ”Docendo”.. Her har teamets deltagere ansvar for å sette sammen en plan som delvis gir elevene en variert og motiverende skoledag og delvis sikrer at planen tar høyde for kompetanseutvikling og annet planlagt fravær."

Fra undersøkelsen ”Fleksible læringsmiljøer fremmer en variert og motiverende skoledag” (Kommunernes Landsforening, Danmark)

Link til undersøkelsen

Every day. Every teacher. Every student. Every lesson.

Counts.