Fleksibel skemalægning

Fleksibel timeplanlegging for ledelse og undervisere

Med Docendo har skolens lærere, pedagoger og team et timeplanleggingssystem til den fleksible skolehverdagen. Graden av frihet og tilgjengelighet med Docendo gjør at alle har enkelt adgang til alltid oppdaterte kalendere og timeplaner for undervisere, team, klasser og lokaler. Med adgang for hele personalet via Feide eller mail, gir det en helt ny gjennomsiktighet og mulighet for løpende samarbeide på tvers av skolen, når det skal bookes et lokale, arrangeres et møte, eller byttes rundt på undervisning mellom teammedlemmer.

Din kalender: undervisning og andre oppgaver samlet på ett sted

Din kalender i Docendo samler alle aktivitetene på ett sted, om det så er klasseundervisning, team- og planleggingsmøter, kurs eller helt andre ting. Så snart det gjøres en endring i en aktivitet i en klasse eller teamkalender, oppdateres det med det samme i din egen kalender. Du kan også planlegge timer og aktiviteter direkte fra din egen kalender.

Let at lave ændringer
Automatisk timetælling

Ukeplaner & notatfunksjon

Fra kalenderen din kan du også skrive notater direkte inn i klassenes timer, slik at de også kan sees av elever eller kolleger. Bare trykk på timen eller scroll ned under kalenderen din til ukeplansvisningen og skriv inn notater. På denne måten kan notater i kalenderen din også brukes i din personlige forberedelse til undervisningen.

Automatisk timetelling av oppgaver

Undervisning og andre oppgaver registreres og telles automatisk i kalenderen din, slik at du alltid har en oppdatert oversikt over tiden brukt, fordelt på alle typer av aktiviteter. Du kan velge å la Docendo telle timene basert på de allerede definerte periodene, eller du kan selv legge inn en spesifikk periode for sammendraget av timetallene.

Let at lave ændringer

Se hvor raskt skolen din kan være i gang på Docendo, med disse korte oppsetningsvideoene

Import fag og timer

Årsoverblikk

Det grafiske årsoverblikket i Docendo gir et enkelt overskuelig overblikk over underviserens oppgaver fordelt på skoleårets uker. Da kan man hurtig danne seg et inntrykk av om aktivitetene og timene er fordelt fornuftig ut over hele året, eller om det er en grunn til å kikke nærmere på noen spesifikke uker. Det kan for eksempel være en uke for det er planlagt for mange eller for få timer.

Dynamisk oppgaveoversikt

Time- og aktivitetsoversikten i Docendo er dynamisk. Det vil si at det alltid er mulig for deg og skolen å sammenligne hver undervisers oppgaveoversikt med det som rent faktisk står i timeplanen. Det gjør det lett for dere å identifisere eventuelle feil og og mangler i timeplanleggingen.

Let at lave ændringer

Vi importerer deres nåværende timeplaner gratisTlf. 70 40 02 10 - kontakt@docendo.no

Teamkalender

I Docendo kan for eksempel hvert trinn ha sin egen teamkalender. Det gjør det enkelt å danne seg et overblikk over teamets felles aktiviteter og finne ledige tidsrom til møter, felles forberedelse osv.. I kalenderen kan man opprette forskjellige typer aktiviteter og koble teammedlemmene til disse. Da kan Docendo også fortelle til hvilke tidspunkt teammedlemmene kan møtes, når de er opptatt med undervisning eller andre aktiviteter.

Let at lave ændringer
Noter og ugeplan

Tildele timer med timepuljer

Undervisernes timer kan løpende kobles til de forskjellige klassenes timeplaner, underveis i skoleåret. Er man som underviser eller team blitt tildelt et satt antall timer til de forskjellige aktivitetene/timene, kan disse timene legges inn i underviserens egen kalender, og så kobles til de timene hvor behovet oppstår. Disse timene kan f.eks. opprettes som ‘Ressurstimer’ som en egen pulje, og disse kan brukes hvor det trengs, som én time i klasse 1.A og tre timer i 2.A fra samme timepulje - og man holder samtidig styr på tellingen.

Booking av lokale

Mangler du et lokale til møtet som akkurat ble planlagt, eller for morgendagens undervisning som trenger et bestemt lokale, viser Docendo deg alltid hvilke muligheter du har. Man har tilgang til alle lokalers kalendere, og skyggemarkeringene i kalenderene vil også fortelle deg når lokalet er ledig.

Let at lave ændringer

Få gratis adgang til Docendo