Fleksibel skemalægning

Fleksibel timeplanlegging

Docendo er til skolen, ledelsen, teamet og læreren som savner fleksibilitet i planleggingen av skolehverdagen. Docendo gjør det svært enkelt å lage timeplaner med funksjoner som:

  • Automatisk telling av timer hos klasser og personale
  • Løpende overblikk over lokaler og vunderviseres tilgjengelighet
  • Import av klassenes fag og veiledende timetall
  • Integrert ukeplan
  • Egen visning av timeplanen til elever og lærere

Intuitiv brukerflate som hele personalet kan ta del i. Start en prøveperiode og se hvordan Docendo passer til din skole!

Dra- og slipp: lett å gjøre løpende endringer i timeplanen

En klasses timeplan trenger ikke være lik gjennom alle skoleårets uker. Hvis du ønsker å gjøre en endring i den kommende uken, trykker du deg helt enkelt til denne. Ved hjelp av dra-og slippbrukerflaten kan du hurtig bytte ut norsk med matematikk, gjøre onsdagen om til en temadag,eller for eksempel forkorte eller forlenge timene. Du har full frihet til å tilpasse etter elev og lærers behov, og man er heller ikke låst til faste lengder på timene. En spesifikk ukes timeplan kan også lett kopieres ut til resten av skoleåret, eller til utvalgte uker.

Let at lave ændringer
Automatisk timetælling

Alltid oppdatert telling av timer

Fagoversikten i hver klasses timeplan viser deg hvor mange timer som som skal ligge i klassens timeplan per fag, i hele året og i den enkelte uken. På denne måten er det ikke nødvendig med andre type regnskap på timene ved siden av timeplanen, da man kan enkelt følge med på Docendos mange oversiktsmuligheter. I tillegg til en løpende nedtelling på antall resterende timer per fag, kan man også få en oppdatering i realtid med et sammendrag av timene for alle klassens aktiviteter for hele skoleåret, eller for bestemte perioder. Alle endringer som gjøres i timeplanen slår igjennom med det samme i tellingen!

Hold overblikk med skyggemarkeringer

Når timeplanleggingen er i gang, og løpende oppdateres med endringer, er det ikke nødvendig å sitte med alle klassenes timeplaner foran seg for å se hva som er mulig når det kommer til fordeling av lærere og lokaler. Hver gang man legger inn en time i Docendos timeplanlegger, får man med det samme se hvor timen kan plasseres. Skyggemarkeringene forteller hvor den spesifikke timens lokale, lærer eller pedagog på forhånd er opptatt med annen undervisning, møter eller aktiviteter. Det gir din skoles ledelse, team og undervisere mulighet for en helt ny og knirkefri måte å lage timeplaner på.

Let at lave ændringer

Se hvor raskt skolen din kan være i gang på Docendo, med disse korte oppsetningsvideoene

Import fag og timer

Importer fag og timetall

For å gjøre det enklest mulig for din skole å gjøre alle klassers fag og timetall klare til å lage timeplaner, har du i Docendo muligheten til å importere disse opplysningene inn med det samme du oppretter klassene. Det betyr at du ikke behøver å selv opprette fag og minimumstall eller anbefalt antall timer for fagene, slik at du og skolen i løpet av få minutter er klare til å begynne timeplanleggingen.

Overblikk over klassenes skoleår

Hvis du før selve timeplanleggingen har bruk for et overblikk over hvordan klassens fag skal avvikles gjennom skoleåret, gir Docendo deg en visuell og redigerbar fremstilling av dette. Skal 3.a for eksempel kun ha svømming i første del av skoleåret, og kroppsøving i andre del, kan dette enkelt legges inn, og Docendo vil vise deg en tilpasset visning av antall timer av fagene som skal legges i timeplanen i de valgte periodene, også for den enkelte uke. Ferier og helligdager markeres og trekkes automatisk ifra timeregnskapet.

Let at lave ændringer

Vi importerer deres nåværende timeplaner gratisTlf. 70 40 02 10 - kontakt@docendo.no

Vis spennende timeplaner til elever og foresatte

Docendo gir skolen din større frihet når det kommer til hvordan dere vil tilgjengeliggjøre timeplanene til elever og foresatte. Her kan dere f.eks. bruke en temavisning til å markere en idrettsdag eller historieuke, og andre typer fagdager og emneuker som bryter opp den normale timeplanen.

Bak temavisningen kan dere samtidig holde styr på tellingen av timene som temadagen - eller uken består av. Slik kan timeplanen gjøres mer levende og spennende for elevene, mens overblikket og tellingen fortsatt er der for underviseren.

Let at lave ændringer
Noter og ugeplan

Saml alt på ett sted: integrert ukeplan og notater

I steden for å la elever og foresatte finne timeplaner, ukeplan og andre beskjeder på forskjellige steder, samler Docendo dette på ett sted. Notater til timer, samt ukeplaner, kan alltid finnes rett under klassens timeplan, eller ved å trykke på de enkelte timene. Dette gjør det lettere for deg og dine kolleger å skrive utdypende kommentarer til ukens timer og aktiviteter, som med det samme vil bli synlig i timeplanvisningen til elever og foresatte.

Få gratis adgang til Docendo